13 czerwca 2018 roku RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1.            Dane osobowe w rozumieniu RODO to dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych. Cel przetwarzania: prowadzona działalność, jej promocja, wysyłka ofert świadczonych usług

2.            Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Spółka Industrial –Inox  M. Grubich, Z. Rek spółka jawna w Krakowie, przy ulicy Łokietka 167 B/A , nr telefonu (12) 415 15 01, adres e-mail: industrial@segery.com.pl

3.            Przetwarzanie Pana/Pani danych jest realizowane przez Industrial –Inox M. Grubich, Z. Rek spółka jawna i wynika z prowadzonej działalności handlowej, koniecznych działań administracyjnych oraz przygotowania i obsługi w zakresie zakupu i sprzedaży objętych działalnością handlową produktów.

4.            Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, w zakresie niezbędnym do realizacji umów i uzgodnień, w tym składania ofert handlowych, propozycji nawiązania współpracy oraz umów sprzedaży.

5.            Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym.

6.            Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,

7.            Pani/Pana  dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

8.            Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy,

9.            W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

10.          Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania